DESCÀRREGUES DISPONIBLESPàgina 1/4
24/01/2020Nova versió 2020.01 que inclou estadístiques comparatives de facturació per períodes
22/01/2020Instal·lador complert de la versió 2020 de l'SBGespro.NET
17/09/2019Nova revisió de manteniment 2019.02
14/05/2019Nova versió 2019.01 que inclou la generació del format electrònic per a la presentació del Llibre Registre de Factures Emeses
13/05/2019Instal·lador complert de la versió 2019 de l'SBGespro.NET
28/06/2018Nova versió 2018.04 que inclou el sistema d'enllaç automatitzat amb la plataforma d'enviament de circulars MailChimp
15/02/2018Nova versió 2018.03 que inclou la validació en línia de dades censals en base al NIF, entre diverses correccions i millores
05/01/2018Nova versió 2018.02 que inclou suport per a MS SQL Server 2017
11/12/2017Nova versió 2018.01 que inclou el nou sistema de gestió d'expedients i millores al sistema d'impressió de factures
26/11/2017Instal·lador complert de la versió 2018 de l'SBGespro.NET