Nova revisió de manteniment 2021.02 (03/02/2021)
  • S'emmascaren les dades bancàries del client a les factures tipus rebut domiciliat.
  • Es corregeix una excepció que es produïa en sol·licitar el menú contextual a la graella de quotes de gran volum.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.