DESCÀRREGUES DISPONIBLESPàgina 1/11
03/04/2024Nova versió 2024.03 que inclou el nou model 130 per a l'exercici 2024
01/02/2024Nova versió 2024.02 que inclou el model 347 per a l'exercici 2023 i el sistema de presentació telemàtica dels models 111, 115, 303 i 349 per a l'exercici 2024
02/01/2024Nova versió 2024.1 que inclou els mòduls de generació dels models 180, 190 i 390 per a l'exercici 2023
01/01/2024Instal·lador complert de la versió 2024 de l'SBConta.NET
21/06/2023Nova versió 2023.07 que inclou la presentació de comptes anuals 2022 i el mòdul d'enllaç comptable amb societats web 2022
03/04/2023Nova versió 2023.06 que inclou el nou model 130 per a l'exercici 2023
07/02/2023Revisió de manteniment 2023.05
01/02/2023Nova versió 2023.04 que inclou el model 347 per a l'exercici 2022 i el sistema de presentació telemàtica dels models 111, 115, 303 i 349 per a l'exercici 2023
23/01/2023Revisió de manteniment 2023.03
10/01/2023Nou tipus del recàrrec d'equivalència (IVA 5%, recàrrec 0,625%)