DESCÀRREGUES DISPONIBLESPàgina 1/9
15/09/2022Nova versió 2022.10 que s'adapta a les modificacions del Llibre Registre de IVA i IRPF per a atendre a requeriments i confeccionar la declaració de l'IVA del Pre303
05/07/2022Nova versió 2022.09 que inclou l'adaptació al nou tipus d'IVA del 5% aplicable a la electricitat
27/06/2022Nova versió 2022.08 que inclou la presentació de comptes anuals 2021 i el mòdul d'enllaç comptable amb societats web 2021
17/05/2022Nova versió 2022.07 amb diverses millores i correccions.
22/04/2022Ampliació del sistema de càlcul del model 303
04/04/2022Nova versió 2022.05 que inclou el nou model 130 i el sistema d'impressió de les predeclaracions dels models 111, 115 i 303 per a l'exercici 2022
08/03/2022Revisió de manteniment 2022.04
02/02/2022Nova versió 2022.03 que inclou el model 347 per a l'exercici 2021 i el sistema de presentació telemàtica dels models 111, 115, 303 i 349 per a l'exercici 2022
21/01/2022Revisió de manteniment 2022.02
03/01/2022Nova versió 2022.01 adaptada a Windows 11