Revisió de manteniment 2023.2 (13/09/2023)
  • A partir d'ara s'omple automàticament el concepte en generar una nova línia de cobrament a factures i provisions de fons.
  • La divisió d'assumptes ara es pot aplicar a un sol client de destinació, assimilant aquesta opció a un traspàs de partides.
  • Es corregeixen alguns dels textos a la secció de 'Contactes' que es mostraven en un idioma diferent al seleccionat.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.