Revisió de manteniment 2023.3 (07/11/2023)
  • S'adapta el mòdul d'enllaç amb MailChimp degut a un canvi tecnològic que impedia el seu funcionament.
  • Es corregeix un error al gestionar tipologies des de la pantalla de generació de comunicats CRM.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.