Nova versió 2023.1 (21/03/2023)
  • S'integra dins el mòdul principal de l'SBGespro.NET la gestió de contactes. L'accés directe que apareix a l'escriptori desapareix però és manté al menú del Windows.
  • Es revisa el bon funcionament de l'SBGespro.NET amb la nova versió del motor de base de dades MS-SQL server 2022
  • Te a la seva disposició una guia sobre les PROPERES NOVETATS A L'SBGESPRO.NET derivades de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal i la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.