Nova revisió de manteniment 2021.03 (25/03/2021)
  • A l'enllaç comptable amb l'A3CON/A3ECO si les factures porten retenció d'IRPF aquesta no queda correctament registrada malgrat ser l'assentament correcte.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.