Nova versió 2015.03 que inclou el nou format de factura electrònica Factura-e per a les administracions públiques (15/01/2015)
 • La present versió inclou les funcionalitats bàsiques per a poder generar factures en format Factura-e que serà obligatori per als proveïdors de l'Administració Pública espanyola a partir del 15 de gener de 2015 tal i com s'indica a la Llei 25/2013 de 25 de desembre.
 • S'amplia el mòdul de configuració de l'empresa a efectes de poder configurar les dades registrals.
 • El manteniment de les adreces de lliurament de factures dels diversos clients s'amplia amb l'objectiu de poder informar els codis Dir3 (codi únic de cada entitat de l'administració pública) de l'oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora de la factura-
 • S'inclou la taula a nivell de consulta dels diversos codis Dir3 de l'administració pública espanyola.
 • S'amplien els camps del mestre de formes de cobrament amb l'objectiu d'establir l'equivalència entre les formes de cobrament existent a l'SBGespro i els codis normalitzats del format Factura-e.
 • El menú emergent del mòdul de manteniment de factures inclou l'opció que dona accés al sistema de generació del nou format de factures.
 • L'opció d'impressió de factures permet discriminar entre factures en paper, factures electròniques en format PDF i factures electròniques en format Factura-e.
 • S'inclou el nou mòdul de generació de factures en el nou format que disposa de les següents opcions:
  • Generació de les factures generant un fitxer per cada factura.
  • Generació de les factures generant un fitxer per cada client.
  • Especificar l'idioma de la factura.
  • Especificar l'extensió del fitxer generat.
  • Accedir al portal FACe (administració central) per tal d'enviar la factura.
  • Accedir al portal AOC (Generalitat de Catalunya) per tal d'enviar la factura.
  • Consultar la normativa vigent.
  • Accedir a la informació tècnica del nou format.

EL NOU MÒDUL DE GENERACIÓ DE FACTURES EN FORMAT FACTURA-E NO S'INCLOU AMB LES LLICÈNCIES ESTÀNDARD DE L'SBGESPRO Y CAL CONTRACTAR-LO DE FORMA ADDICIONAL. SI ESTÀ INTERESSAT POSIS EN CONTACTE AMB EL NOSTRE DEPARTAMENT COMERCIAL.
 • Es millora la generació de factures electròniques en format PDF permetent la nova versió signar el fitxer PDF tot deixant la signatura oculta. Per tal d'utilitzar aquesta nova opció cal configurar el sistema de factures electròniques que figura a l'apartat especificat de la configuració de l'empresa
 • Si es generen noves factures amb una data anterior a la de les existents de la mateixa sèrie el programa avisa a l'usuari. Aquest avís es pot ocultar.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
La present versió modifica l'estructura de diverses taules de la base de dades i per tant cal, actualitzar tots els equips a l'hora en instal·lacions de xarxa.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.