SBGespro.NET  Generació de factures electròniques en format Factura-e mitjançant l'SBGespro 2015.3 (13/01/2015)