SBGespro.NET  Compatibilitat de l'SBGespro.NET amb Windows 10 (09/09/2015)
Totes les versions de l'SBGespro.NET funcionen correctament amb Windows 10 tant en la seva versió de 32 bits com en la de 64 bits.

La versió 2016 s'ha optimitzat específicament per aquest sistema operatiu realitzánt-se els següents ajustaments:
  • Rediseny del sistema d'instal·lació de la part de servidor per tal d'ajustar-lo al nou sistema operatiu.
  • Reconfiguració del mode de visualització a efectes de que la font de lletra sigui més clara en sota aquest sistema operatiu.
  • Correcta detecció de la versió del sistema operatiu.

Cal indicar les següents limitacions:
  • El component MS-SQL Server Express 2005 no està suportat en Windows 10. Cal actualitzar-lo a versiones més modernes com la 2008, 2012 o 2014. L'actualització no té cap cost per a l'usuari.
  • No es recomana utilitzar MS-SQL Server Express 2008 en Windows 10. Utilitzi les versions 2012 i 2014 del component.