Nova versió 2021.01 que incorpora un estil visual renovat entre diverses novetats i millores (29/12/2020)
 • A la present versió s'ha renovat l'estil visual de l'aplicació resultant en una aparença acord amb la dels sistemes operatius actuals. Addicionalment és possible ajustar el color predominant entre set tonalitats diferents.
 • S'amplia la secció d'estadístiques de facturació afegint un llistat 'ABC bianual' que permet visualitzar ràpidament els clients amb la facturació més alta en un periode concret i comparar-ho amb els resultat de l'exercici anterior (o qualsevol altre periode). Aquest llistat, a part de calcular-se en funció dels clients també es pot calcular per àrees (o grups de clients), famílies de serveis, serveis, responsables, tècnics, departaments, tipus d'assumpte i classes d'assumpte.
 • S'implementa una nova opció de captació de e-mails massiva a la pantalla de cerca d'assumptes ('Assumptes' – clic amb el botó dret sobre la graella – ‘Captar e-mails’). Aquesta opció és anàloga a la que ja existeix dins de la pantalla d'historial, però en aquest cas es pot seleccionar a quin expedient es vol arxivar cada e-mail.
 • Nova opció d'importació de clients/proveïdors/creditors a partir d'un fitxer Excel. S'accedeix a la corresponent pantalla de gestió dins de 'Mestres', fent clic amb el botó dret sobre la graella i seleccionant 'Importar des de fitxer Excel'. A la mateixa pantalla és possible obrir una plantilla amb el format requerit pel programa, podent utilitzar-la per incloure els registres a importar.
 • S'incorpora a mode informatiu la data de modificació dins de les fitxes de persones/empreses de la base de dades de mailing.
 • S'afegeix la columna 'Per a' a la pantalla de captació de e-mails a 'Assumptes'.
 • S'ha millorat l'enllaç amb el software de comptabilitat SBConta, controlant si un assentament generat des de SBGespro ha estat eliminat posteriorment.
 • A partir d'ara l'assignació d'un departament per a un tècnic és opcional.
 • A totes les opcions de mailing massiu es recordarà la última plantilla utilitzada i es carregarà automàticament en iniciar-se.
 • S'elimina un missatge erroni que comunicava que un document d'un expedient d'un exercici anterior no estava ubicat a la carpeta que calia.
 • Es corregeix un error a les altes de clients que podia generar una fitxa amb un identificador no vàlid.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.