Nova versió 2018.01 que inclou el nou sistema de gestió d'expedients i millores al sistema d'impressió de factures (11/12/2017)
  • La versió 2018.1 inclou una nova forma de visualitzar assumptes on destaca la vista prèvia de documents.
  • Es millora el sistema d'impressió de factures per tal de simplificar la generació i enviament de les mateixes i adaptar-lo a les necessitats actuals. Així, s'inclouen nous models de factures, es permet ressaltar partides en negreta i es permet generar las factures en una única operació independentment del seu format i idioma.
  • Per tal de veure amb detall les noves funcionalitats de l'SBGespro.NET 2018 consulti el manual d'ús de les mateixes.
  • S'actualitzen les taules de codis DIR3 per a la generació de factures electròniques en format factura-e.
  • S'inclou una nova utilitat "Processos masius-Altres utilitats-Canvi de tipus de factures" que permeten canviar el tipus de les mateixes de quotes a minutes i viceversa.
  • Per als casos on es dona un error en la serie de factures utilitzada, s'inclou una nova opció ("Processos masius-Altres utilitats-Canvi de sèrie de factures") que li permetrà canviar la serie i numeració d'un conjunt de factures sense haver de eliminar-les i tornar-les a crear.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.
La present versió modifica l'estructura de diverses taules de la base de dades, per tant cal actualitzar tots els equips a l'hora en instal·lacions de xarxa.
L'actualització a la versió 2018 inclou una nova versió de llibreries d'impressió i la seva instal·lació pot durar diversos minuts en funció de l'equip utilitzat.