Versió 2016.03 que inclou el nou format de fitxer per a acomptes de crèdit segons normativa SEPA ISO 20022 (25/11/2015)
  • La present versió finalitza l'adaptació de l'SBGespro.NET a la segona fase d'implantació de la normativa SEPA que té com a data límit el febrer de 2016.
  • La nova versió inclou el mòdul de generació dels fitxers d'acomptes de crèdit (antiga norma 58) per a la seva domiciliació bancaria en format XML ISO 20022. Com podrà observar, s'inclouen dues noves opcions en l'apartat d'emissió física de rebuts: Els acomptes de crèdit SEPA CORE i els B2B.
    Recordi que per tal d'utilitzar els B2B cal disposar d'un mandat signat pel client per a cada operació girada.
  • El mòdul d'emissió de factures electròniques per a les administracions públiques (format Factura-e) incorpora la possibilitat d'indicar el mètode de correcció aplicat a les factures rectificatives. Les alternatives actuals son: Abonament total, parcial, rappel de vendes i factura rectificativa autoritzada per l'AEAT.
  • Dins del mòdul de generació de factures electròniques factura-e s'inclou un visor de factures amb l'objectiu de poder comprovar el contingut del que s'envia.
  • S'implementen diverses millores als diccionaris inclosos al programa.
  • S'actualitza la taula de codis DIR3 per a la ara la generació de factures electròniques en format Factura-e amb les darreres incorporacions. La taula ja conté més de 29.000 entitats de tot l'estat.
  • La generació de factures electròniques en format factura-e finalitza donant un error si aquestes son rectificatives.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.