Nova versió 2016.02 (revisió de manteniment) (21/10/2015)
  • Al cap d'uns segons d'entrar a l'aplicació, apareix l'error "Método no encontrado void System.Runtime.Interop.Services ...". Aquest error es dona quan el component .NET Framework 4.5.1 ha estat instal·lat a l'equip i no s'ha actualitzat a la versió 4.5.2.
  • L'opció del calendari no apareix a la barra de pestanyes.
  • El corrector ortogràfic en català no reconeix la ela geminada [l·l].
  • La construcció d'assentaments per al programa SuperGes no genera un format correcte si dins del camp del correu electrònic dels diversos clients figura un punt i coma.
  • S'ajusten diversos aspectes de la traducció al català.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.