Nova versió SBGespro.NET 2015.06 amb el directori d'entitats públiques Dir3 actualitzat (13/05/2015)
  • S'actualitza el directori Dir3 de factura-e a la data d'aquesta publicació.
  • S'inclou la relació de bústies on presentar les factures electròniques mitjançant el portal e-FACT de la Generalitat de Catalunya.
  • En versions anteriors es permet incorrectament l'utilització de series de factures rectificatives en l'emissió de quotes.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.