SBGespro.NET  Nova versió SBGespro.NET 2014.07 amb diverses millores i ajustaments (26/02/2014)
Actualització del programa SBGespro.NET on s'arreglen els següents errors:
  • En versions anteriors, la utilitat d'enganxar contactes (ja siguin empreses o persones) no realitza cap acció.
  • L'opció "Contabilidad-cobros y pagos" no admet comptes de clients de dubtós cobrament que no figurin al mestre de comptes.
L'actualització d'aquesta aplicació solament serà vàlida per a versions iguals o superiors a la 2011. Recordi que l'última actualització sempre conté totes les anteriors des de l'últim lliurament d'un CD d'actualització.