SBGespro.NET  Nova versió SBGespro.NET 2014.05 amb diverses millores i ajustaments (20/01/2014)
Actualització del programa SBGespro.NET on s'arreglen els següents errors:
  • L'opció "Procesos masivos-Cuotas de detalle-Actualización de precios" provoca errors d'arrodoniment a les quotes actualitzades provocant que el total de les factures generades no s'ajusti a l'esperat per cèntims.
  • A la impressió de fitxes de contactes no apareix el domicili particular si l'adreça predeterminada es la professional.
  • Al generar factures rectificatives en base a una factura amb retenció d'IRPF, el primer cop que es salva no s'aplica la retenció. Si que se aplica al tornar a modificar la factura y guardar-la.
L'actualització d'aquesta aplicació solament serà vàlida per a versions iguals o superiors a la 2011. Recordi que l'última actualització sempre conté totes les anteriors des de l'últim lliurament d'un CD d'actualització.