SBGespro.NET  Nova versió SBGespro.NET 2014.04 amb diverses millores i ajustaments (16/12/2013)
Actualització del programa SBGespro.NET que incorpora les següents novetats:
  • L'opció "Procesos masivos-SEPA-Incidencias" admet a la versió actual l'assignació en bloc de tipologies dels clients afectats.
  • S'arregla el problema existent a la pantalla de factures on no es proposava de forma correcta la forma de pagament predeterminada del client.
  • Es revisa la lògica del procès de pagament de suplerts que permetia donar per pagats els suplerts encara que l'expedient estigués ocupat per un altre usuari.
L'actualització d'aquesta aplicació solament serà vàlida per a versions iguals o superiors a la 2011. Recordi que l'última actualització sempre conté totes les anteriors des de l'últim lliurament d'un CD d'actualització.