SBGespro.NET  Nova versió SBGespro.NET 2014.02 amb diverses millores i ajustaments (18/10/2013)
Actualització del programa SBGespro.NET que incorpora les següents novetats:
  • En versions anteriors, la generació dels nous fitxers en format SEPA, tenen intercambiades la referència de mandat i el número de factura. Aquest fet pot provocar la devolució del rebut tramitat.
  • S'arregla un problema que es donava al guardar quotes gran volum que impedia l'operació.
L'actualització d'aquesta aplicació solament serà vàlida per a versions iguals o superiors a la 2011. Recordi que l'última actualització sempre conté totes les anteriors des de l'últim lliurament d'un CD d'actualització.