SBGespro.NET  Nova versió SBGespro.NET 2014.01 amb diverses millores i ajustaments (17/10/2013)
Actualització del programa SBGespro.NET que incorpora les següents novetats:
  • A la versió 2014.0 no es mostra correctament l'escala horària de l'agenda.
  • A la versió 2014.0 no es mostren correctament els conceptes de l'historial, factures, provisions i pressupostos si aquests són molt llargs i no porten canvi de línia.
L'actualització d'aquesta aplicació solament serà vàlida per a versions iguals o superiors a la 2011. Recordi que l'última actualització sempre conté totes les anteriors des de l'últim lliurament d'un CD d'actualització.