SBGespro.NET  Instal·lador complert d'SBGespro.NET 2014 (13/10/2013)
Instal·lador per a nous equips de la versió 2014 d'SBGespro.NET que incorpora les següents novetats:
  • S'adapta el funcionament dels rebuts domiciliats a la nova normativa europea que serà obligatòria a partir de l'1 de febrer de 2014.
  • Per veure tots els canvis realitzats i conèixer amb detall els canvis normatius consulti el nostre manual d'adaptació a la normativa SEPA.
  • S'inclou el camp "tècnic responsable" a la fitxa del clients.
L'actualització d'aquesta aplicació solament serà vàlida per a versions iguals o superiors a la 2011. Recordi que l'última actualització sempre conté totes les anteriors des de l'últim lliurament d'un CD d'actualització. Donat que el canvi de versió implica un canvi en les estructures de la base de dades, es recomana realitzar la instal·lació quan no hi hagi usuaris treballant amb el programa.