SBConta.NET  Estats financers específics del Pla General de Comptabilitat per a entitats sense finalitats lucratives (Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre de 2011) (27/01/2015)
Mitjançant la present descarrega pot incorporar dins l'SBConta les següents estructures de balanç:
  • Balanç de situació abreujat per a entitats sense finalitats lucratives.
  • Compte de resultats abreujat per a entitats sense finalitats lucratives.
Descarregui el fitxer en una carpeta coneguda. Un cop fet, li quedarà el fitxer SBSinFinesLucrativos.zip al seu ordinador. En aquest punt, accedeixi al mòdul d'estats financers i importi les estructures de balanç mitjançant l'opció "Otros-Importación de estructuras".