SBConta.NET  Estats financers específics de l'antic Pla General de Comptabilitat del 1990 (27/01/2015)
Mitjançant la present descarrega pot incorporar dins l'SBConta les següents estructures de balanç:
  • Balanç de situació de l'antic P.G.C. del 1990 (tots els models).
  • Compte de pèrdues i guanys de l'antic P.G.C. del 1990 (tots els models).
  • Compte de pèrdues i guanys analític de l'antic P.G.C. del 1990 (tots els models).
Descarregui el fitxer en una carpeta coneguda. Un cop fet, li quedarà el fitxer SBEstructuras1990.zip al seu ordinador. En aquest punt, accedeixi al mòdul d'estats financers i importi les estructures de balanç mitjançant l'opció "Otros-Importación de estructuras".