Revisió de manteniment 2023.03 (23/01/2023)
  • Es corregeix l'error que que provocava informar una base imposable incorrecta a la casella 708 del model 390 de l'exercici 2022 en el cas de que hi hagin operacions amb recàrrec d'equivalència .
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.