Nova versió 2022.10 que s'adapta a les modificacions del Llibre Registre de IVA i IRPF per a atendre a requeriments i confeccionar la declaració de l'IVA del Pre303 (15/09/2022)
  • S'adapta a l'RDL 11/2022 l'exportació en format electrònic dels Llibres Registre IVA i IRPF per a atendre a requeriments. Aquesta opció es troba a 'IVA' - 'L.R. requeriments'.
  • A la mateixa opció, a més de permetre exportar els llibres per separat o conjuntament també s'agrega una opció específica d'exportació del Llibre Registre de IVA en format llest per a ser importat al portal de liquidació-declaració del Pre303.
  • S'agrega una validació dins de la presentació de factures a l'SII que avisa a l'usuari si existeixen factures sense el NIF informat.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.