Nova versió 2020.07 que inclou una nova utilitat per extreure els documents annexes dels assentaments (21/07/2020)
  • La present versió inclou una nova utilitat per facilitar l'extracció dels documents annexes dels assentaments a una carpeta. Aquesta utilitat és accessible des de diverses pantalles -Cerca d'assentaments, Major, Major analític i Major subpressupostari- dins del menú contextual que apareix pitjant el botó dret del ratolí sobre la graella (opció 'Extreure documents annexes'). A la pantalla es mostrarà una graella amb tots els documents annexes dels assentaments involucrats, permetent seleccionar els que es desitja extreure. Tant sols és necessari indicar la ubicació a la qual extreure els documents. També s'ofereix una opció per crear un document PDF que agrupi el contingut de tots els PDF extrets.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.