Nova versió 2020.01 que inclou els mòduls de generació dels models 180, 190 i 390 per a l'exercici 2019 (07/01/2020)
  • Mòdul de generació del model 180 per a l'exercici 2019.
  • Mòdul de generació del model 190 per a l'exercici 2019.
  • Mòdul de generació del model 390 per a l'exercici 2019.
  • Es certifica el bon funcionamient d'SBConta.NET amb la versió 2019 d'SQL Server.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.
La present versió modifica l'estructura de diverses taules de la base de dades, per tant cal actualitzar tots els equips a l'hora en instal·lacions de xarxa.