Nova revisió de manteniment 2019.06 (02/07/2019)
  • Es corregeix un error introduït a la versió 2019.05 que provocava que a les opcions que conténen graelles amb agrupació (Major, punteig d'assentaments, major/control pressupostari, balanç de saldos analític...) no es mostréssin correctament els subtotals ni els colors de les files/cel·les.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.