Nova versió 2019.03 que inclou ajustaments als formats dels fitxers telemàtics per a la presentació dels models 111, 115 y 303 (exercici 2019) (19/03/2019)
  • S'ajusten els fitxers per a la presentació telemàtica dels models 111, 115 y 303 (exercici 2019) amb la finalitat de satisfer noves validacions implementades al portal de presentació.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.