SBConta.NET adaptat a la versió 1.1 de l'SII i presentació de comptes anuals 2017 (28/06/2018)
  • A partir de l'1 de juliol de 2018 es canvia la versió de l'SII de la 1.0 a la 1.1. Fins al 21 de juliol, encara es podrà treballar amb la versió 1.0 d'aquest sistema, però passada aquesta data els programes que es comuniquen amb l'SII hauran d'estar adaptats.Molts dels canvis son purament tècnics i d'altres deriven d'excepcions i determinades problemàtiques del règims especials que no afecten a l'ús normal del sistema.
  • La versió 2018.7 incorpora l'adaptació del sistema d'enviament de factures a l'SII a la versió 1.1. L'aplicació continuarà utilitzant el protocol 1.0 fins al dia 30 de juny. De forma automàtica, a partir de l'1 de juliol s'enviaran les factures en el protocol de la versió 1.1.
  • La nova versió del control de coherència de l'SII permet seleccionar les factures d'un període concret de dates amb l'objectiu de que es pugui fer servir als casos en que hi hagi més de 10000 registres en un mes. Aquesta opció serà accessible en el moment en que entri en funcionament la nova versió 1.1.
  • S'adapta el mòdul de presentació de comptes anuals per a l'exercici 2017 segons la Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, en la que s'aproven els nous models per a la presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.