Nova versió 2018.03 que inclou, entre d'altres, el model 347 per a l'exercici 2017 i el sistema de presentació telemàtica dels models 111, 115, 303 i 349 per a l'exercici 2018 (02/02/2018)
  • Càlcul, generació telemàtica i obtenció esborrany del model 347 per a l'exercici 2017.
  • El sistema de càlcul del model 347 s'ha ajustat a la nova codificació fiscal de l'IVA derivada de l'SII. Si ja ha calculat el model amb la versió de l'exercici anterior, cal procedir al seu recalcul.
  • Càlcul i presentació telemàtica del model 111 per a l'exercici 2018.
  • Càlcul i presentació telemàtica del model 115 per a l'exercici 2018.
  • Càlcul i presentació telemàtica del model 303 per a l'exercici 2018.
  • Càlcul i presentació telemàtica del model 349 per a l'exercici 2018.
  • La present versió no inclou encara el mòdul d'impressió de la predeclaració dels pagaments fraccionats (models 111, 115 i 303) que estarà disponible a l'abril.
  • En la versió anterior els avisos de factures pendents d'enviament a l'SII eren incorrectes.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.