Nova versió 2018.02 que inclou la validació en línia de dades censals en base al NIF/NIFIVA (22/01/2018)
 • La present versió inclou el sistema de validació de dades censals en línia en base als serveis web que presta l'administració. Es pot utilitzar per a les següents comprovacions:
  • Situació censal de residents (alta/baixa/defunció).
  • Nom i NIF coincidents de residents.
  • Inscripció al registre d'operadors comunitaris (VIES).
 • La comprovació del cens per a persones físiques requereix que els cognoms i nom del contribuent estiguin correctament informats. En el cas de persones jurídiques solament és necessari indicar el NIF. Per a la comprovació d'operadors intracomunitaris sols es requereix el NIFIVA i el país.
 • Per utilitzar aquest sistema el seu equip ha de tenir instal·lat correctament un certificat digital reconegut per l'administració.
 • Es pot accedir a les noves funcionalitats des dels següents apartats de l'SBConta.NET:
  • Pla de comptes.
  • Mestre de perceptors.
  • Model 347 (comprovació en bloc).
  • Model 349 (comprovació en bloc).
  • Model 190 (comprovació en bloc).
 • En determinats casos, la prorrata que proposa el model 303 de l'últim període de l'exercici es incorrecta donat que no contempla de forma exhaustiva els canvis realitzats a l'SBConta.NET derivats de l'SII.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.