Nova versió 2018.01 que inclou els mòduls de generació dels models 180, 190, 390 i 303 4T/12 per a l'exercici 2017 i el nou assistent per a la comptabilització de factures rebudes amb ISP (04/01/2018)
 • La versió 2018 presenta com a principal novetat la incorporació d'un nou assistent per a la comptabilització de factures rebudes amb inversió del subjecte passiu no derivades d'adquisicions intracomunitàries
 • S'inclou el nou mòdul de generació del model 180 per a l'exercici 2017.
 • S'inclou el nou mòdul de generació del model 190 per a l'exercici 2017. El sistema de càlcul i presentació d'aquest model s'ha adaptat a l'Ordre HFP/1106/2017 de 16 de novembre.
 • S'inclou el nou mòdul de generació del model 390 per a l'exercici 2017.
 • S'ajusta el model 303 de l'últim període del 2017 on s'amplia l'apartat del volum d'operacions i s'afegeix el detall de la prorrata per als subjectes passius de l'IVA exonerats de presentar el model 390.
 • Adaptació del sistema de càlcul del model 347 a la normativa de l'exercici 2017. No s'inclou encara el sistema de presentació.
 • Fins a la present versió, el registres de la cartera d'efectes tenien dos estats: liquidats (pagats/cobrats) o pendents de pagament/cobrament. Quan un efecte es dividia o fusionava en altres, l'efecte original quedava a l'històric en situació de liquidat. Aquest fet ha resultat ser molt pràctic per al seguiment dels moviments de la cartera però provoca que a l'analitzar períodes de cobrament/pagament aquests registres interfereixin en el càlcul.
 • Dins la nova versió el efectes de cartera poden tenir tres estats: pendents, liquidats i fusionats/dividits. Aquesta nova funcionalitat permet distingir, a l'hora d'obtenir informes, entre els efectes que realment s'han pagat/cobrat i els que han derivat en altres.
 • S'ha adaptat el funcionament de totes les opcions de cartera a efectes de poder gestionar correctament aquesta nova funcionalitat. Els canvis son:
  • Nova casella dins els efectes per tal d'ajustar la situació dels mateixos.
  • Els diversos informes permeten discriminar entre efectes liquidats i fusionats/dividits.
  • Els informes que analitzen el període de cobrament/pagament no tenen en compte els efectes en situació de fusionat/dividit.
  • Els processos de fusió i divisió d'efectes deixen l'efecte original en situació de fusionat/dividit.
 • S'actualitzen les llibreries del generador d'informes. L'actualització del programa durarà varis minuts per aquest motiu.
 • S'adapta l'SBConta.NET per al seu bon funcionament sobre el motor de base de dades MS-SQL Server 2017.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.
La present versió modifica l'estructura de diverses taules de la base de dades, per tant cal actualitzar tots els equips a l'hora en instal·lacions de xarxa.