Nova revisió de manteniment 2017.10 (31/10/2017)
  • A l'enviar a l'SII les factures emeses exemptes d'IVA per inversió del subjecte passiu o no subjectes a l'impost, l'SBConta.NET no les dona per lliurades malgrat haver estat trameses correctament.
  • En aquests casos cal donar-les com a lliurades manualment amb les opcions especials del menú emergent. Les validacions pròpies del sistema eviten la seva duplicació.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.