SBConta.NET adaptat a l'SII i presentació de comptes anuals 2016 (30/06/2017)
 • La versió 2017.05 inclou l'adaptació definitiva del programa a l'SII.

 • Amb aquesta versió, l'SBConta.NET envia les dades dels llibres registre a la web de producció de l'AEAT y per tant lLes dades que s'enviïn tindran efectes tributaris. D'aquesta forma finalitza el període de proves iniciat a la versió anterior.

 • La documentació del funcionament de l'SII a l'SBConta.NET ha estat actualitzada en el nostre manual que trobarà dins del programa o pot consultar aquí.

 • S'adapta el mòdul de presentació de comptes anuals per a l'exercici 2016 segons la Ordre JUS/471/2017, de 19 de maig, en la que s'aproven els nous models per a la presentació al Registro Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació..

 • Per a dur a termini aquesta adaptació s'han incorporat dins l'SBConta.NET les següents estructures:
  • 5BCC: Model normal del balanç de situació per a l'exercici 2016 i posteriors (català)
  • 5BCE: Model normal del balanç de situació per a l'exercici 2016 i posteriors (castellà)

 • Cal utilitzar un d'aquests models per a la presentació del comptes anuals de l'exercici 2016 doncs inclouen tots els epígrafs marcats per la nova normativa.

 • A la versió 2017.04 no era possible envivar factures al SII (rebudes i emeses) de no residents (NIFs que comencen per L, M, N i W).
 • Al procés de càlcul del model 303 de la versió 2017.04 queda oculta per error l'opció "Tenir en compte la base imposable de les factures rebudes exemptes, no subjectes o amb IVA no deduïble".
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.
La present versió modifica l'estructura de diverses taules de la base de dades, per tant cal actualitzar tots els equips a l'hora en instal·lacions de xarxa.