Adaptació preliminar a l'SII de l'SBConta.NET (09/06/2017)
  • La versió 2017.04 inclou la pre-adaptació del programa a l'SII.
  • S'inclouen totes les funcionalitats previstes per a la versió definitiva de juliol.
  • Durant el mes de juny de 2017 (o fins la publicació d ela versió definitiva) l'SBConta.NET envia les dades del llibre registre a la web de pre-producció/proves de l'AEAT, Les dades que s'enviïn no tenen cap validesa legal ni seran tingudes en compte per l'administració. D'aquesta forma podrà fer proves exhaustives amb les seves dades, ajustar la informació dels llibres registre i practicar el funcionament del nou sistema.
  • El funcionament del SII dins l'SBConta.NET ha estat documentat en un complert manual que trobará dins del programa o pot consultar aquí.
  • L'adaptació a l'SII implica canvis en el contingut i funcionament del llibre registre d'IVA, consulti el manual anterior.
  • Aquests canvis afecten tant als usuaris obligats a l'SII com als que no ho estan.
  • S'inclou l'opció d'importar dades del programa Conta-Sol al mòdul d'importació de comptabilitats de tercers.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.
La present versió modifica l'estructura de diverses taules de la base de dades, per tant cal actualitzar tots els equips a l'hora en instal·lacions de xarxa.