Nova versió 2017.02 que inclou, entre d'altres, el model 347 per a l'exercici 2016 i el sistema de presentació telemàtica dels models 111, 115, 303, 340 i 349 per a l'exercici 2017 (01/02/2017)
  • Càlcul, generació telemàtica i obtenció esborrany del model 347 per a l'exercici 2016.
  • Càlcul i presentació telemàtica del model 111 per a l'exercici 2017.
  • Càlcul i presentació telemàtica del model 115 per a l'exercici 2017.
  • Càlcul i presentació telemàtica del model 303 per a l'exercici 2017.
  • Càlcul i presentació telemàtica del model 340 per a l'exercici 2017.
  • Càlcul i presentació telemàtica del model 349 per a l'exercici 2017.
  • La present versió no inclou encara el mòdul d'impressió de la predeclaració dels pagaments fraccionats (models 111, 115 i 303) que estarà disponible a l'abril.
  • S'esmena l'error existent en el mòdul de liquidació de venciments on dues opcions de menú tenien el títol intercanviat.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.