Nova versió 2016.10 on es realitzen adaptacions menors del mòdul de presentació de comptes anuals i al de traspàs de dades comptables al PADIS 2015 (18/07/2016)
  • Es revisa el correcte funcionament del mòdul de presentació de comptes anuals per a l'exercici 2015 per al seu ús amb la versió 7.4 del programa del Registre Mercantil.

  • Es revisa el correcte funcionament de l'enllaç de les dades comptables entre l'SBConta.NET i el programa de presentació i càlcul de l'Impost de Societats (PADIS) versió 1.2.
  • A la versió 2016.9 no son visibles els botons del diàleg de la baixa d'assentaments.

  • En versions anteriors els informes del control pressupostari no mostren els subtotals per pantalla. Si que es mostraven correctament per impressora.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.
La present versió modifica l'estructura de diverses taules de la base de dades, per tant cal actualitzar tots els equips a l'hora en instal·lacions de xarxa.