Nova versió 2016.06 que inclou, entre d'altres, el model 347 per a l'exercici 2015 i el sistema de presentació telemàtica dels models 111, 115, 303, 340 i 349 per a l'exercici 2016 (03/02/2016)
  • Càlcul i generació del model 347 per a l'exercici 2015
  • Càlcul i generació del model 111 per a l'exercici 2016
  • Càlcul i generació del model 115 per a l'exercici 2016
  • Càlcul i generació del model 303 per a l'exercici 2016.
  • Càlcul i generació del model 340 per a l'exercici 2016.
  • Càlcul i generació del model 349 per a l'exercici 2016.
  • La present versió no inclou encara el mòdul d'impressió de la predeclaració dels pagaments fraccionats (models 111, 115 i 303) que estarà disponible a l'abril.
  • El mòdul de generació del model 340 no inclou el sistema de validació de fitxers de l'AEAT donat que no ha estat publicat.
  • S'ajusta el sistema de generació de rebuts SEPA en format XML a les validacions de Caixa Catalunya.
  • Es soluciona l'error de validació de fitxers SEPA XML (tant transferències com rebuts domiciliats) que es donava quan l'adreça superava els 70 caràcters.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.