Nova versió 2016.02 (revisió de manteniment) (21/10/2015)
  • L'opció incorporada a la versió 2016.01 de modificació dels coeficients d'amortització distribueix incorrectament les noves dotacions si l'actiu comença a amortitzar el primer dia de gener.
  • El mòdul de punteig automàtic integrat a banca electrònica finalitza amb un error si es troben equivalències múltiples i aquesta opció ha estat marcada.
  • El menú lateral dels mòduls de gestió de pagaments i cobraments englobat a l'apartat de cartera mostra malament les últimes opcions si aquestes no caben a la pantalla.
  • El model 303 per a empreses que liquiden mensualment no reconeix el període indicat si la interfície d'usuari està en català.
  • S'ajusten diversos aspectes de la traducció al català.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.