Nova versió 2015.08 que inclou el nou model 130 i el sistema d'impressió de les predeclaracions dels models 111, 115 y 303 per a l'exercici 2015 (07/04/2015)
 • S'incorpora dins l'SBConta.NET el mòdul de càlcul i presentació del model 130.
 • Trobarà aquesta opció sota l'epígraf "Modelo 130" del menú d'IRPF. Solament apareix la nova opció si el NIF de l'empresa es correspon amb el d'una persona física."
 • La seva utilització es similar a la de la resta de models oficials amb la diferència que cal configurar tres conjunts de comptes:
  • Els comptes corresponents als ingressos de l'activitat.
  • Els comptes corresponents a les despeses deduïbles de l'activitat.
  • Els comptes corresponents a Hisenda Pública deutora per retencions suportades. El conjunt de comptes que informi no ha d'incloure els compte utilitzat en la comptabilització dels pagaments efectuats derivats del propi model 130.
 • Pot consultar els detalls de funcionament del model 130 dins l'SBConta.NET al manual específic del mateix.
 • S'inclou el mòdul d'impressió oficial de la predeclaració dels models 111, 115 y 303.
 • S'amplien las prestacions de l'opció "Contabilidad-Informes-Evolución de saldos" permetent la versió 2015.8 visualitzar l'evolució de moviments d'un signe concret (deutor o creditor).
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.