SBConta.NET  Nova versió 2015.01 que inclou una interfície d'usuari renovada (01/09/2014)
Actualització del programa SBConta que incorpora les següents novetats:

SBConta.NET 2015


 • S'inclouen un conjunt de canvis a la interfície d'usuari del menú principal. Aquest canvis són els següents:
  • Noves icones que inclouen les inicials de l'opció de menú.
  • S'inclou un nou sistema de navegació de finestres basat en pestanyes.
  • Mitjançant l'ús del botó dret sobre la zona de pestanyes es permet configurar la ubicació de les mateixes així com la seva anul·lació.
  • A la barra d'estat, fent un clic sobre la versió del programa apareix l'històric de versions on es poden consultar tots els canvis fets al llarg del temps així com descarregar qualsevol de les versions disponibles.
  • A ma dreta de l'opció anterior s'ha inclòs un accés directe al Teamviewer (programa de compartició de l'escriptori amb els nostre tècnics).
 • La versió 2015 inclou un nou sistema d'actualitzacions automatitzades per tal d'agilitzar el procés d'actualització de versions.
 • S'incorpora un nou llistat "Contabilidad-Informes-Balance de saldos mensual" que mostra els saldos mes a mes per a un conjunt de comptes a seleccionar. El període d'aquest informe sempre és l'exercici actiu i es poden visualitzar els saldos o la variació dels mateixos.
 • A l'apartat d'IVA s'inclou un nou informe "IVA-Informes sobre el registro de IVA-ABC de clientes/proveedores" orientat a mostrar els clients/proveïdors ordenats pel la suma dels seus moviments..
 • El sistema d'obertura de nous exercicis per a empreses que són una agregació s'ha simplificat tot integrant-lo a l'opció estàndard de tancament i apertura d'exercicis. El procés és ara molt més senzill i intuïtiu.
 • Es finalitza l'adaptació de l'SBConta.NET al nou RECC tot incloent dos noves opcions:
  • "IVA de caja-situación devengo" és un nou informe orientat a donar una imatge global de la situació de cobrament i/o pagament de les diverses factures de dos exercicis fiscals.
  • "IVA de caja-devengo forzado" és un mòdul que genera de forma automàtica els assentaments que cal fer a 31.12.2015 sobre les factures que, havent estat emeses el 2014, no s'hagin cobrat/pagat en aquesta data. Cal tenir present que aquesta opció no es visible en exercicis anteriors al 2015.
 • Es renova l'editor de circulars tot permetent la nova versió l'edició de missatges en format HTML així com la inclusió de gràfics i logotips.
 • SBConta.NET 2015, nou editor

 • Es millora el procés d'importació del ContaPlus tot admeten més tipus de factures (compres d'immobilitzat).
 • S'arreglen diverses errades menors.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització. Recordi que l'última actualització sempre conté totes les anteriors.