SBConta.NET  Nova versió 2014.13 que inclou diverses millores i ajustaments (29/04/2014)
Actualització del programa SBConta que incorpora les següents novetats:
  • L'informe "Presupuestaria-Control presupuestario" dona un error en el moment de calcular si s'utilitza el general de l'empresa.
  • Els models oficials d'IRPF (111, 115, 180 y 190) requereixen un nivell d'accés "4" quan el correcte és el "3".
  • Determinades variants del mòdul d'importació d'assentaments des de fitxers de traspàs requereixen que l'empresa no tingui activat el mòdul d'IVA quan aquest punt no és necessari.
  • La presentació telemàtica del model 303 no és admesa per l'AEAT si al nom de l'empresa figuren les lletres "Ñ" i "Ç".
  • Al mòdul d'edició d'assentaments predefinits avançats no era permès variar l'ordre dels apuntaments.
  • Sota determinades condicions, el programa no respecta el límit de dates per a la introducció d'assentaments indicat al mòdul configuració de l'empresa.
L'actualització d'aquesta aplicació solament serà vàlida per a versions iguals o superiors a la 2014. Abans d'actualitzar asseguri's que no existeix cap usuari treballant amb l'aplicació. Recordi que l'última actualització sempre conté totes les anteriors.