SBConta.NET  Nova versió 2014.10 que inclou diverses millores i ajustaments (17/02/2014)
Actualització del programa SBConta que incorpora les següents novetats:
  • S'adapta l'opció "IVA-Cuadro de control-Liquidaciones" a la normativa del exercici 2014.
  • S'inclou un nou informe al mòdul de cartera: "Cartera-Informes-Límite de Crédito". L'objectiu del mateix és el control del risc dels diversos clients mitjançant la comparativa entre la suma d'efectes pendents de cobrament en relació al total del crèdit informat a la fitxa del client.
  • Nova opció "Procesos-Otros-Utilidades-Inicialización" que permet esborrar el contingut complert d'una empresa d'una forma àgil i ràpida.
  • Nova opció "Procesos-Otros-Utilidades-Enlace con hojas de cálculo" que permet exportar els saldos d'una empresa (per a un període concret o tots els mesos de l'exercici) i permetre l'automatització de generació d'informes fets en MS-Excel en base al fitxer generat.
  • S'arreglen els següents errors:
   • De forma incorrecta i en determinades condicions es canviava el tipus d'assentament a obertura.
   • La importació d'assentaments des de subdiaris de vendes i despeses no funcionava correctament.
   • La importació d'empreses de comptabilitat amb molts moviments podia donar un error de temps d'espera encara que aquests s'ajustés molt gran.
   • El control pressupostari analític en exercicis no naturals no calculava correctament el pressupost per a períodes no anuals.
L'actualització d'aquesta aplicació solament serà vàlida per a versions iguals o superiors a la 2014. Abans d'actualitzar asseguri's que no existeix cap usuari treballant amb l'aplicació. Recordi que l'última actualització sempre conté totes les anteriors.