SBConta.NET  Nova versió 2014.9 que inclou, entre d'altres, el model 347 per a l'exercici 2013 i els models 111, 115, 303, 340 i 349 per al exercici 2014 (04/02/2014)
Actualització del programa SBConta que incorpora les següents novetats:
  • Càlcul i generació del model 347 per a l'exercici 2013.
  • Càlcul i generació del model 111 per a l'exercici 2014.
  • Càlcul i generació del model 115 per a l'exercici 2014.
  • Càlcul i generació del model 303 per a l'exercici 2014 (versió provisional, no suporta RECC). Dels varis canvis incorporats en aquest cal destacar que per l'exercici 2014 i posteriors s'han d'informar les rectificacions en caselles específiques. Consulti el manual per al càlcul del model 303 per a més detalls.
  • Càlcul i generació del model 340 per a l'exercici 2014 (suporta operacions RECC).
  • Càlcul i generació del model 349 per a l'exercici 2014.
  • Nou format del llibre registre de factures emeses i rebudes per a empreses inscrites al RECC o que siguin destinatàries d'operacions sota el règim especial del criteri de caixa.
  • S'arreglen els següents errors:
   • Una errada al mòdul de recàlcul de saldos impedeix l'obertura del nou exercici.
   • Si s'informa un IBAN amb menys dígits dels requerits, el programa l'accepta donant un error posteriorment.
   • En exercicis no naturals, no apareixen les sumes anteriors al major dels comptes.
   • L'exportació del balanç de saldos analític no reflecteix correctament els paràmetres indicats.
   • La importació de determinades comptabilitats falla si es selecciona l'opción d'importar centres de cost.
L'actualització d'aquesta aplicació solament serà vàlida per a versions iguals o superiors a la 2014. Abans d'actualitzar asseguri's que no existeix cap usuari treballant amb l'aplicació. Recordi que l'última actualització sempre conté totes les anteriors.