SBConta.NET  Nova versió 2014.8 que inclou l'adaptació inicial al règim especial del criteri de caixa (21/01/2014)
Actualització del programa SBConta que incorpora les següents novetats:
 • L'actual versió inclou l'adaptació bàsica de l'SBConta.NET al nou règim especial del criteri de caixa per a l'IVA. Si desitja conèixer els detalls de l'adaptació consulti el manual d'introducció.
 • S'arreglen els següents errors:
  • La sincronització de la cartera en el procés d'apertura de l'exercici no funciona correctament en determinats cops.
  • El càlcul de la prorrata no funciona correctament
  • En exercicis no naturals el filtre de dates del major no funciona correctament.
  • L'exportació del major a MS-Excel no reflecteix correctament els paràmetres indicats.
  • Hi ha una errada al quadre de liquidacions d'IRPF on el total anual no surt correcte.
L'actualització d'aquesta aplicació solament serà vàlida per a versions iguals o superiors a la 2014. Abans d'actualitzar asseguri's que no existeix cap usuari treballant amb l'aplicació. Recordi que l'última actualització sempre conté totes les anteriors.