SBConta.NET  Nova versió 2014.7 que inclou els mòduls de generació dels models 180, 190 i 390 per a l'exercici 2013 (31/12/2013)
Actualització del programa SBConta que incorpora les següents novetats:
  • S'inclou el nou mòdul de generació del model 180 per a l'exercici 2013.
  • S'inclou el nou mòdul de generació del model 190 per a l'exercici 2013.
  • S'inclou el nou mòdul de generació del model 390 per a l'exercici 2013.
  • S'arreglen diversos errors associats al procés d'apertura de nous exercicis que provocaven errors al estar el mòdul de cartera activat. D'igual forma, es revisa el procés de traspàs i sincronització de la cartera d'efectes que no funcionava correctament.
L'actualització d'aquesta aplicació solament serà vàlida per a versions iguals o superiors a la 2014. Abans d'actualitzar asseguri's que no existeix cap usuari treballant amb l'aplicació. Recordi que l'última actualització sempre conté totes les anteriors.