Instal·lador llibreries dinàmiques dels informes d'SBConta.NET i SBGespro.NET versió 2010.18 32 bits (01/07/2017)
Aquesta descarrega conté el Service Pack 20 de las llibreries dinàmiques utilitzen l'SBGespro.NET i l'SBConta.NET per tal d'elaborar els diversos informes. Aquest mòdul va inclòs dins l'instal·lador complert d'aquestes aplicacions i es subministra de forma separada amb l'objectiu de poder realitzar la reparació/actualització d'aquests components si s'escau..
Descarregui i executi el fitxer adjunt i segueixi les instruccions que apareixen en pantalla.