Instal·lador complert de la versió 2010 del nostre software SBGespro Windows (01/10/2009)
Les novetats incorporades a la versió 2010 són les següents:
 • S’ha fet una revisió a fons de l’SBGespro per fer-lo compatible amb els nous sistemes operatius que han sortit o sortiran properament al mercat. Així, es valida el correcte funcionament de l’SBGespro amb els següents sistemes operatius/gestors de bases de dades:
  • MS-SQL Server 2008 (versions de 32 i 64 bits). Si es del seu interès, pot descarregar-se la versió Express del mateix des de la nostra web.
  • Windows Vista Service Pack 2 (versions de 32 i 64 bits). SBGespro treballa en mode de 32 bits en sistemes operatius de 64 bits.
  • Windows 7 (versions de 32 i 64 bits).
  • Windows 2008 Server (versions de 32 i 64 bits).
  • Windows 2008 Server R2 (versions de 32 i 64 bits).
 • S’ha afegit un nou camp (“usuario asociado”) dins del mestre de tècnics (opció “MaestrosTécnicos”) per tal de poder identificar quin usuari de la aplicació correspon a un tècnic en qüestió.
 • El llistat de repàs de control d’hores (“Asuntos”-“Control de horas: repaso”) s’ha limitat tal que, els usuaris amb un nivell de drets inferior al 4 n’obtindran un llistat on tant sols apareguin les dades del(s) tècnic(s) que tinguin associat(s). Els usuaris amb nivell de drets igual o més alt al 4 podran realitzar el llistat tenint en compte les dades de qualsevol tècnic implicat.
 • S’han ampliat les opcions de configuració de facturació electrònica (“Herramientas”-“Configuración de empresas”-“Facturación electrónica”) amb la opció “Formularios de impresión de facturas”. Aquesta opció permet assignar de forma automàtica un model diferent de factura als clients que han sol·licitat factures electròniques.
 • El mòdul de manteniment d'assumptes incorpora un conjunt de filtres avançats que permet recercar els diversos assumptes per data d'inici, tècnic, departament, tipus i els camps de lliure definició de la capçalera.
 • La pantalla de carrega de dades a assumptes incorpora un conjunt de filtres avançats que permet recercar les diverses partides por data, tècnic, departament, tipus d'assumpte, codi de servei i els camps de lliure definició de la capçalera dels assumptes.
 • S'inclou una nova opció "Asuntos-distribución de horas" que permet imputar carregues de treball a múltiples assumptes d'una forma molt àgil. Aquesta distribució es pot realitzar en base a un conjunt d'hores informades en un assumpte intermedi, un total d'hores a distribuir o un temps determinat.
La versió 2010 de l'SBGespro es distribueix en CD a tots els clients que tenen contractat el nostre servei de suport telefònic i actualitzacions (SSTA). Per instal·lar cal seguir les instruccions subministrades conjuntament amb el CD. Recordi que aquesta actualització solament es pot utilitzar si la versió instal·lada és la 2009.