Darrera versió de l'SBGespro Windows (versió 2010.04) (05/01/2011)
Actualització del programa SBGespro que incorpora les següents novetats:
  • En versions anteriors, als llistats i estadístiques del mòdul de base de dades de mailing, el programa proposava de forma incorrecta seleccionar els registres modificats o afegits amb anterioritat al 31/12/2010, el que provoca resultats incomplerts.
  • Es soluciona un problema a l'opció "Asuntos-carga" que provoca que no es puguin afegir carregues de treball amb data posterior al 31 de desembre del exercici actiu.
L'actualització d'aquesta aplicació solament serà vàlida per a versions iguals o superiors a la 2010. Abans d'actualitzar asseguri's que no existeix cap usuari treballant amb l'aplicació. Recordi que l'última actualització sempre conté totes les anteriors des de l'últim lliurament d'un CD d'actualització.